Şehidên Sala 2019

MUNİR KEŞKIYA

MUHEYİB DERAZOR

MORO REQA

MİZER DERAZOR

MIXLIF DERAZOR

MIHEMED XERANİC

MIHEMED DERİ

MIHEMED DERAZOR

MIHEMED DERAZOR

MIHEMED DERAZOR

MIHEMED DERAZOR

MIHEMED DERAZOR