Şehidên Sala 2019

HISEN DERAZOR

HEYDER DERAZOR

HEWAŞ XIŞAM

HESEN DER

HESAN DERAZOR

HERİSAN EHMED

HERHUT DERAZOR

HEQÎ HOL

HEMZE KEŞKIYA

HEMUD DIRNIC

HEMUD DERAZOR

HECÎ KOBANÊ