Şehidên Sala 2019

REHMO ŞEDADE

RAZAN DERAZOR

QIWETLÎ HESEKÊ

QEYSER DERAZOR

POLAT DERAZOR

PILING MAZLUM

PEŞENG SEREKANÎ

OMER MERGEDA

OMER DERAZOR

OMER DERAZOR

OMER DERAZOR

OMER DERAZOR