Şehidên Sala 2019

ENES QAMIŞLO

ELÎŞER QAMIŞLO

EHMED ZÎB

EHMED HESEKÊ

EHMED GIRKELEGE

EHMED DIRBESIYE

EGÎD QAMIŞLO

EGîD HESEKÊ

EGÎD DERIK

EGÎD BOTAN

EGÎD BEŞAR

ECUZ DERAZOR