Şehidên Sala 2017

BARAN HESEKE

BARAN QAMIŞLO

BARAN PIRSUS

BAQİ KOBANE

BAQİ EFRİN

BAHOZ TOLHILDAN

BAHOZ ÇEKDAR CUDİ

BAHOZ ROJHAT

BAGER KARAKALE