Şehidên Sala 2016

DELÎLA AVYAN

DELÎL XELNERE

DELÎL QAMIŞLO

DELÎL HESEKÊ

DELÎL HESEKÊ

DELÎL HESARÎ

DELÎL DÊRIK

DELÎL CUDÎ

DELÎL CUDÎ

CUDÎ ZAGROS

CUDÎ SÎPAN