Şehidên Sala 2019

MEHMUD KOBANÊ

MAZLUM HESEKÊ

MAZLUM HESEKÊ

MAZLUM DOĞAN

MAYKIL HESEKÊ

MAHIR DERAZOR

LUEY DERAZOR

LUEY DERAZOR

LORENS HESEKÊ

LORENS HESEKÊ

LEYS DERAZOR

LEYLİ DERAZOR